PC, komplett, generell mikrodatamaskin med relativt lav pris og ytelse, beregnet på å dekke én brukers databehandlingsbehov. Se PC.