Persistent, utholdende; hårdnakket; (tekn., kjem.), som holder seg uten å endre form eller struktur; varig, holdbar.