Perpetuere, gjøre varig (langvarig el. evigvarende).