Perosis, benlidelse hos kylling som skyldes mangel på mangan og visse vitaminer i fôret. Haseleddet blir deformert, av og til så sterkt at akillessenen kommer ut av sitt leie. Samtidig sees ofte forkortede rørknokler i ben og vinger. Sykdommen kan ikke behandles, men kan forebygges ved korrekt fôrsammensetning.