permittering

Permittering, (bør ikke forveksles med permisjon), pålegg fra arbeidsgiver som medfører midlertidig opphør av arbeidstakernes plikt til å utføre arbeid i virksomheten, og av arbeidsgivers plikt til å betale lønn. Selve arbeidsforholdet mellom partene består derimot fortsatt.

Faktaboks

Uttale
permittˈering

Arbeidsgiver skal tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger, gi Aetat melding dersom 10 arbeidstakere eller flere vil bli permittert uten lønn, eller i mer enn fire uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent (arbeidsmarkedsloven § 8).

Permitterte vil normalt ha krav på arbeidsledighetstrygd.

Svært ofte er det tariffavtalt når permittering kan finne sted. Etter hovedavtalen mellom LO og NHO kan således permittering foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.

Normalt skal det gis 14 dagers skriftlig varsel før permittering iverksettes, og det skal konfereres med de tillitsvalgte. Varselet skal angi permitteringstidens sannsynlige lengde.

Lønnsplikt

Ved lov av 6. mai 1988 er det gitt bestemmelser om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering. Formålet med loven er å motvirke uheldig bruk av helt kortvarige eller svært langvarige permitteringer. I den første tiden etter iverksatt permittering (arbeidsgiverperioden) har arbeidstaker derfor krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver. Arbeidsgiverperiodens lengde er fem arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden, og 15 arbeidsdager ved mindre enn 40 prosent reduksjon av arbeidstiden. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder likevel ingen arbeidsgiverperiode. Noen lønnsplikt gjelder heller ikke ved permittering som er følge av arbeidskamp. Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer når en arbeidstaker i løpet av de siste 18 måneder har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker til sammen.

Permitteringslønnen beregnes etter det samme grunnlag som for sykepenger.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg