Permittenttrafikk er et navn på tyske transporter som gikk gjennom Sverige under den andre verdenskrig. Avtalen om permittenttrafikk kom i stand på tysk initiativ i 1940. Den omfattet transittering av alle slags varer, først og fremst krigsmateriell og dessuten reiser av militære, fortrinnsvis permittenter. Disse skulle ikke være bevæpnet, men likevel fikk mannskapet ha bajonett og offiserene pistol. I enkelte tilfeller ble geværene transportert i et annet tog enn mannskapet eller i plomberte vogner i samme tog. Foruten på ruten KornsjøTrelleborg (eller Helsingborg) ble permittenttrafikk drevet som sambandsrute for tyske tropper i Nord-Norge, den såkalte hesteskotrafikken over Storlien. Etter angrepet på Sovjetunionen i 1941 fikk tyskerne utstrakt denne trafikken også til Finland. Permittenttrafikken vakte sterk kritikk i svenske opposisjonskretser. Den svenske regjeringen begrunnet den med Sveriges prekære situasjon i 1940. I 1943 sa den opp avtalen, og transitteringen opphørte i august samme år.