Permier, permiske folk, omfatter etter vanlig språkbruk de to finsk-ugriske folkegruppene udmurt (votjaker), som teller ca. 540 000, og komi (syrjener), som teller 273 000 (1997). De holder til i de russiske republikkene Udmurtia og Komi. Permier og permisk kultur brukes dessuten om et folk og rike som skal ha vært utbredt fra Daugava til Ural, og som nå er kjent vesentlig fra jordfunn. Navnet henger sammen med norsk bjarmer (se Bjarmeland), men opprinnelsen er uklar.