Perlon, syntetisk tekstilfiber, fremstilt av kaprolaktam, oppfinner P. Schack, I. G. Farbenindustrie, Tyskland i 1938, se også polyamidfibrer.