Perlegurami, akvariefisk i familien Osphrenemidae. Navnet har den fått for sine flekker, som nærmest skinner som perler. Den blir opptil 15 cm lang, er fredelig og enkel å oppdrette. Hannen er rød på brystet og har lengre finner enn hunnen. Kommer fra Thailand, Sumatra, Borneo og Malaya.