Perl, liten skrift for boktrykk, i størrelse mellom diamant og nonpareille.