klorat(VIII), salter av perklorsyre. De er sterke oksidasjonsmidler, mindre eksplosive enn kloratene. Brukes i sprengstoffteknikken, især ammoniumperklorat NH4ClO4, sammen med organiske, lett oksiderbare forbindelser, f.eks. harpikser. (Se kloroksosyrer.)