Peritektikum, materialteknisk betegnelse på likevekt mellom tre faser ved en viss temperatur (peritektisk temperatur). Ved størkning av visse legeringer (f.eks. jern-karbonlegeringer) og andre blandinger inntrer en reaksjon mellom flytende og fast fase under dannelse av en ny fast fase. Det er denne peritektiske reaksjon som skiller peritektikum fra andre trefaselikevekter (jfr. trippelpunkt og eutektisk blanding). Den nye fase opptrer som en omhylling rundt de primært dannede krystaller. Ved opphetning vil omhyllingen rundt primærkrystallene smelte først. For jern-karbonlegeringer innebærer reaksjonen at smelte og deltaferritt reagerer og danner austenitt. Se også fasediagram.