Peripteros, (av peri- og pter-, 'vinge'), tempel der alle sider er omgitt av en enkel søylerekke.