periodisering (regnskap)

Artikkelstart

Periodisering er fordeling av inntekter og kostnader mellom de regnskapsperiodene de angår.

Faktaboks

Uttale
periodisˈering

Det hender at kostnader som for eksempel lønn og forsikring påløper kontinuerlig, men likevel betales forskuddsvis eller etterskuddsvis for bestemte tidsrom. Da faller de ikke i sin helhet innenfor en regnskapsperiode. Det gjør at de må de periodiseres ved at periodens resultatregnskap belastes bare med den forholdsmessige andelen.

Resten overføres som transitoriske aktiver eller gjeldsposter til kommende periode via balansen. Tilsvarende gjelder inntekter.

I årsoppgjøret unnlater man gjerne, etter regelen om forsiktig vurdering, periodisering som fører til transitoriske aktiva, det vil si forskuddsbetalte kostnader eller ikke-realisert inntekt.

Formålet er normalt å skaffe seg en best mulig oversikt over når økonomisk verdiskapning har funnet sted. For å oppnå det er det ikke tilstrekkelig å kun se på når kontantstrømmer finner sted. Kontantstrømmene fordeles (allokeres) derfor over tid eller tas inn som en resultattransaksjon i en annen regnskapsperiode.

Et klassisk eksempel er kjøp av et varig driftsmiddel som har betydelig økonomisk verdi og som har en flerårig økonomisk levetid. I et slikt tilfelle tas ikke kjøpet med som et resultatelement, men «periodiseres» (avskrives) over flere år. Dette gir en bedre framstilling av resultatutviklingen. Det er i et slikt tilfelle kun forbruket av ressurser som tas med i en periode, ikke investeringsutgiften.

Andre eksempler inkluderer periodisering av forskuddsbetalinger, varekjøp (sett i forhold til når varene forbrukes), pensjonskostnader, restruktureringskostnader og en rekke kjøps- og salgstransaksjoner rundt regnskapsperiodens slutt.

Periodisering knytter seg til både inntekter og kostnader og kan vedrøre en utsettelse av resultatføringen av en transaksjon (som med avskrivninger). Det kan også være snakk om å framskynde resultatføringen selv om det ikke har skjedd en transaksjon enda, for eksempel løpende oppdatering av verdien på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, løpende avregning/inntektsføring på store prosjekter, avsetning for tap med mer.

En sentral oppgave ved en regnskapsavslutning er å gå gjennom transaksjoner som har funnet sted rett før og etter regnskapsperiodens slutt. Formålet er å undersøke hva slags transaksjoner som representerer forskuddsbetalinger og etterskuddsbetalinger, med siktemål om å plassere transaksjonene i den regnskapsperioden som den økonomiske aktiviteten har funnet sted i.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg