periodisering - regnskap

Periodisering betegner fordeling av transaksjoner og hendelser mellom ulike regnskapsperioder.

Formålet er normalt å skaffe seg en best mulig oversikt over når økonomisk verdiskapning har funnet sted. For å oppnå det er det ikke tilstrekkelig å kun se på når kontantstrømmer finner sted. Kontantstrømmene fordeles (allokeres) derfor over tid eller tas inn som en resultattransaksjon i en annen regnskapsperiode.

Et klassisk eksempel er kjøp av et varig driftsmiddel som har betydelig økonomisk verdi og som har en flerårig økonomisk levetid. I et slikt tilfelle tas ikke kjøpstransaksjonen med som et resultatelement, men "periodiseres" (avskrives) over flere år. Dette gir en bedre framstilling av resultatutviklingen. Det er i et slikt tilfelle kun forbruket av ressurser som tas med i en periode, ikke investeringsutgiften.

Andre eksempler inkluderer periodisering av forskuddsbetalinger, varekjøp (sett i forhold til når varene forbrukes), pensjonskostnader, restruktureringskostnader og en rekke kjøps- og salgstransaksjoner rundt regnskapsperiodens slutt.

Periodisering knytter seg til både inntekter og kostnader og kan vedrøre en utsettelse av resultatføringen av en transaksjon (som med avskrivninger). Det kan også være snakk om å framskynde resultatføringen selv om det ikke har skjedd en transaksjon enda (for eksempel løpende oppdatering av verdien på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, løpende avregning/inntektsføring på store prosjekter, avsetning for tap m.m.). En sentral oppgave ved en regnskapsavslutning er å gå gjennom transaksjoner som har funnet sted rett før og etter regnskapsperiodens slutt. Formålet er å undersøke hva slags transaksjoner som representerer forskuddsbetalinger og etterskuddsbetalinger, med siktemål om å plassere transaksjonene i den regnskapsperioden som den økonomiske aktiviteten har funnet sted i.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg