En avsluttet melodisk helhet på normalt 8 takter. Den er vanligvis symmetrisk bygd og kan deles i forsetning og ettersetning.