Periglasial, om klima, landformer og prosesser ved randen av dagens eller tidligere tiders isbreer. Betegner også mer generelt forholdene i områder hvor frostprosesser er aktive.