Peridot, verdifull grønn edelsten, en varietet av mineralet olivin. Forekommer i Norge i glimmeraktige slepper eller som klumper i dunitt (olivinstein) fra Sunnmøre. Jfr. krysolitt.