Peridium er én eller to vegger som omgir og beskytter gleba hos buksopper (stilksporesopper).