Periderm, hos treaktige planter betegnelsen for de ytre beskyttende cellevevene. Består av kork (fellem), korkkambium (fellogen) og felloderm.