Pergola er et byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Det kan tjene som lysthus eller omramming av en hagegang. En pergola er ofte anlagt langs eller i tilknytning til bygning, for eksempel rundt et beplantet atrium i atriumhus. Begrepet kan også brukes om veranda omgitt av søyler som bærer sperrer som feste for løvverk.