Skyte hull i fôrings- eller forlengelsesrøret i en petroleumsbrønn, slik at petroleum kan strømme inn i brønnen. Perforering foregår vanligvis ved at et brønnverktøy med eksplosiver føres ned i brønnen og avfyres i reservoarsonen. Eksplosivene er utformet som rettede ladninger som skjærer hull med ca. 1 cm diameter gjennom det vanligvis 12 mm tykke stålrøret, og deretter flere desimeter innover i reservoarbergarten. Hullene er plassert med noen cm avstand rundt hele røret, ofte i flere meters lengde.