Perfekt, fullkommen, fullendt; fullkommen utlært, helt hjemme (særlig i et språk, et fag).