Perette, pæreformet frukt av Citrus peretta, beslektet med sitron. Brukes vesentlig til syltetøy.