Peremptorisk, (om uttalelse, dom) som avskjærer enhver innvending, avgjørende.