Peptoner, spaltningsprodukt av proteiner hvor spaltingen er gått så langt at produktene ikke lenger lar seg felle ut med salpetersyre og heller ikke lar seg salte ut. De gir imidlertid biuretreaksjon fordi de inneholder polypeptider. Peptoner er mer lettfordøyelige enn alminnelig protein.