Pentosaner, polysakkarider som er bygd opp av pentoser, særlig arabinose og xylose. De forekommer i mange gummiarter, som plantefibrer i tre, tang, strå, sopp m.m. Pentosaner utgjør en viktig gruppe kostfiber. Ved hydrolyse spaltes de i de respektive pentoser.