C(CH2OH)4, fireverdig alkohol som fremstilles av formaldehyd og acetaldehyd. Forekommer vanligvis som et hvitt krystallinsk pulver med smeltepunkt 262 °C. Har teknisk anvendelse i alkydharpikser, i spesielle lakker og malingtyper. Kan nitreres til tetranitratet som har anvendelse som sprengstoff og i medisinen (ved hjertelidelser).