Penetrert pukk, asfaltdekke som består av et ensgradert åpent pukklag som avbindes ved påsprøyting av et bituminøst bindemiddel og avstrøs med finpukk eller en asfaltmasse. Avstrøingsmaterialet valses ned i det penetrerte pukklaget så dette forkiles og blir stabilt. Penetrert pukk anvendes som bærelag. Se asfaltdekker.