Pelzelngaselle, underart av dorkasgaselle, partået klovdyrart i oksefamilien. En liten gaselle med ensfarget rødlig gulbrun pels på ryggsiden. Hornene er ganske korte og sprikende. Forekommer i tørre lavlandsområder med buskvegetasjon. Utbredt nær kysten i det nordlige Somalia. Utrydningstruet.