Pelsbier, årevingeslekt i familien Anthophoridae. En tallrik slekt der artene er kraftig behåret. Noen har svarte hunner og brunfargede hanner. Ofte opptrer de i store kolonier der hunnene lager sine reir i jorden. De kalles likevel «enslige bier» fordi de ikke samarbeider om arbeidsoppgavene slik sosiale bier gjør. Hver enkelt hunn har eneansvaret for sitt reir og avkom. Tre arter finnes i Norge.