Peleloppe, art av storkreps i orden tanglopper (Amphipoda). En liten tangloppe, ca. 6 mm lang, som holder til i gangene til pelekreps, men hvis skadevirkning ikke er helt kjent. Funnet langs hele Norges kyst, men er ikke så vanlig som pelekrepsen. Har forøvrig stor utbredelse på verdensbasis.