Pelagisk børstemark er en art av flerbørstemark. Den lever hele livet som plankton i de frie vannmasser. Arten blir 8 cm lang og har en kort og bred kropp, som er gjennomsiktig. Da sees de ikke av dyr som vil spise dem. Derimot er de selv rovdyr, som bl.a. lever av andre arter av plankton. Pelagisk børstemark er utbredt i norske farvann. Den tilhører familien Tomopteridae, som har stor utbredelse på verdensbasis. De er eiendommelige ved at de avgir lyssignaler når de blir forstyrret.