Pekingopera er en klassisk kinesisk teaterform med sang, dans og resitasjon. Den er preget av fargerike drakter, emblematisk dekorasjon og en sterkt stilisert spillestil, som ofte krever akrobatisk utfoldelse av utøverne.