Pekingmennesket, tidligere betegnelse for en menneskeslekt som levde i Kina for omtrent 500 000–250 000 år siden. Nært beslektet med Pithecanthropus. Regnes i dag å tilhøre arten Homo erectus. Se også mennesket (Opprinnelse og utvikling).