Pedigree-metoden, utvalgsmetodikk innenfor planteforedlingen som bygger på iakttagelse av avkommet til hver plante for seg, i motsetning til den eldre masseutvalgsmetoden. Brukes iblant om mindre strengt utvalg, hvor man nøyer seg med å bruke materiale av kjent opprinnelse.