Pedicellarier, små gripetenger med 2–5 armer, i huden hos sjøstjerner og sjøpiggsvin blant pigghuder. De tjener til å holde dyrets overflate ren, samt å gripe og drepe små byttedyr. Noen inneholder giftkjertler.