Pedell, rettstjener; eldre navn på vaktmester ved skole.