Pedell, gammelt ord for rettstjener; også eldre betegnelse på vaktmester ved skole.