Pedagogisk høyskole, lærerhøyskole, høyskole for utdanning av lærere. De pedagogiske høyskolene var selvstendige, administrative institusjoner til 1994, da de ble innlemmet som egne avdelinger i de statlige høyskolene. Se høyskole og lærer.