Pavens skjegg, det vil si ingenting, talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse. I Danmark brukes uttrykket strides om keiserens skjegg. Opprinnelsen til uttrykket skal ha vært en strid om ektheten til en av to myntserier som avbildet Karl den store. Keiseren var på én serie gjengitt med, på en annen uten skjegg.