Pauvres honteux, fattige personer som har sett bedre dager, og som kvier seg for å be om hjelp.