Patruljebåt, krigsskip utstyrt for oppsyns- og kontrolltjeneste eller lokale oppgaver som havneforsvar og kysteskorte. Fartøyene er vanligvis relativt små, men det finnes også havgående typer, patruljeskip (offshore patrol vessels) med helikopterdekk. Enkelte større patruljeskip er spesielt tilpasset tjeneste i arktiske og antarktiske farvann. Moderne patruljeskip har ofte stealth-trekk.