I eldre språkbruk offisiell bevitnelse som viser at en person oppfyller visse krav for en bestemt stilling.