Passus er et kortere avsnitt, periode eller setning i en skriftlig fremstilling.