En rekke uedle metaller, f.eks. krom, jern, nikkel, kobolt, aluminium og sink, vil etter påvirkninger av konsentrert salpetersyre eller andre sterke oksidasjonsmidler forholde seg langt mer edelt enn forventet fra standard elektrodepotensialer. I denne tilstanden løser metallene seg vanskelig i syrer, og er langt mer korrosjonsbestandige enn normalt. Man sier at metallene er blitt passive. Se passivering.