Passim, ved sitering i vitenskapelig fremstilling: her og der, på forskjellige ikke nærmere angitte steder i det eller det skriftet.