Passgang, en eiendommelig gangart hos hovdyr, både i skritt og trav; samme sides ben føres frem og støtter mot marken samtidig. Mens høyre for- og bakben føres frem, støtter venstre for- og bakben mot marken. Ved alminnelig trav hos hesten er det de diagonalt stilte bena som føres frem samtidig. Passgang er det normale hos kamel, sjiraff, elefant og bjørn m.fl., sjeldent hos hest. Hos enkelte hester er det medfødt, men hester kan også dresseres til å gå i passgang. Enkelte hester kan veksle mellom normal bevegelse og passgang. Passgjengere kan være meget hurtige, og i bl.a. amerikansk hestesport er konkurranser for passgjengere mer utbredt enn travsport.