Passervekt, den minste vekt en (gull-)mynt kan ha for å være lovlig betalingsmiddel. Vanlig passervektgrense ligger 5 promille under normalvekten. En slitt eller beskadiget mynt som underskrider passervekten, opphører å være lovlig betalingsmiddel, men kan innløses til full verdi.