Et kort avsnitt av en komposisjon, mer spesielt et avsnitt bestående av hurtige løp eller figurer (skala-passasjer, arpeggio-passasjer osv.).