Pasigrafi, skriftsystem som kan forstås av alle som har satt seg inn i det, uansett hvilket språk de taler. Eksempler på pasigrafi finner man i matematikk, kjemi, musikk osv.