Pasientskade, utilsiktet og uønsket fysisk og/eller psykisk tap, men, tort eller smerte påført pasient som følge av helsehjelp eller manglende nødvendig helsehjelp. Det stilles en del tilleggskrav ut over selve skaden for at pasienten skal bli berettiget til pasientskadeerstatning (se Norsk Pasientskadeerstatning). En pasientskade kan også, når visse tilleggsvilkår er oppfylt, medføre at den eller de som har forvoldt skaden, kan bli stilt til ansvar.